เครื่องหมายการค้า
เครื่องกรองซานตา โมนิก้า

“Santa Monica Filtration” – สามารถใช้ได้สำหรับใบอนุญาตทางการค้าทั่วไปหรือแบบพิ เศษในทุกประเทศยกเว้นประเทศอาร์เจนตินา
สาหร่ายบำบัดน้ำ

"Upflow Algae Scrubber" – สามารถใช้ได้สำหรับใบอนุญาตทางการค้าทั่วไปหรือแบบพิ เศษในทุกประเทศยกเว้นประเทศอาร์เจนตินาและโปแลน ด์

"UAS" – สามารถใช้ได้สำหรับใบอนุญาตทางการค้าแบบทั่วไปหรือแบ บพิเศษในทุกประเทศยกเว้นประเทศอาร์เจนตินาและโป แลนด์
ตัวติดกระจก

"Hang On Glass" – สามารถใช้ได้สำหรับใบอนุญาตทางการค้าทั่วไปหรือแบบพิ เศษในทุกประเทศยกเว้นประเทศอาร์เจนตินา
เครื่องมือบำบัดน้ำชนิดแขวน

"HOG Scrubber" – สามารถใช้ได้สำหรับใบอนุญาตทางการค้าทั่วไปหรือแบบพิ เศษในทุกประเทศยกเว้นประเทศอาร์เจนตินา

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีหรือการออกแบบในอนาคตสำหรับการสำรวจล่วงหน้ าโดยผู้ผลิตสามารถใช้งานได้ โดยค่าธรรมเนียมต่างๆ จะถูกคิดตามค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่วงหน้า

สาหร่ายบำบัดน้ำ "Upflow Algae Scrubber (UAS)"
ถูกประกาศลงบนเว็บไซต์ http://www.algaescrubber.net/Post1.jpg
สามารถใช้งานได้กับ DIY ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ง่าย) และ ตัวแทนจำหน่าย DIY มูลค่า 5 ดอลล่าห์สหรัฐ
สามาถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบพิเศษในทุกประ เทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และโปแลนด์
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปในทุกป ระเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และโปแลนด์
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าแบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และโปแลนด์
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าแบบทั่วไปในทุกป ระเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และโปแลนด์
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตการผลิต การตลาด การจัดจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า และโปแลนด์

เครื่องบำบัดน้ำชนิดแขวน เวอร์ชั่น 1 “Hang-On-Glass (HOG) Scrubber, version 1”
ถูกประกาศลงบนเว็บไซต์ http://www.algaescrubber.net/Post2.jpg
แบบ Hand-made สามารถดูได้บนเว็บไซต์ http://www.santa-monica.cc
สามารถใช้งานได้กับ DIY ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยากปานกลาง) และ ตัวแทนขาย DIY มูลค่า 5 ดอลล่าห์สหรัฐ
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปในประเ ทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือต้านสิทธิบัตรในทุ กประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าพิเศษในทุกประเท ศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไปในทุกประเ ทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไป การผลิต การจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับผู้จัดจำหน่ายทั่วไป และแบบพิเศษในทุกประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาและ สวิตเซอร์แลนด์
สามารถใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริก า

บับเบิ้ล รีมูฟเวอร์ “Bubble Remover”
ผลิตภัณฑ์นี้ (เทคโนโลยี) ไม่ได้รับอนุญาตในปี 1998 ดังนั้นจึงถูกผลิตขึ้นในปี 2012
ถูกประกาศลงบนเว็บไซต์ http://www.algaescrubber.net/Post3.jpg
สามารถใช้งานได้กับ DIY ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ง่าย) และตัวแทนจำหน่าย DIY ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าแบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นสหรัฐ
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าแบบทั่วไปในทุกป ระเทศ ยกเว้นสหรัฐ

เครื่องบำบัดน้ำชนิดแขวน เวอร์ชั่น 2 “Hang-On-Glass (HOG) Scrubber, version 2”
ถูกประกาศลงบนเว็บไซต์ http://www.algaescrubber.net/Post4.jpg
ความต้องการของผู้ผลิต
สามารถใช้งานได้กับ DIY ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยากปานกลาง) และ ตัวแทนขาย DIY มูลค่า 5 ดอลล่าห์สหรัฐ
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปในประเ ทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือต้านสิทธิบัตรในทุ กประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าพิเศษในทุกประเท ศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไปในทุกประเ ทศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไป การผลิต การจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องบำบัดน้ำชนิดแขวน เวอร์ชั่น 3 “Hang-On-Glass (HOG) Scrubber, version 3”
ถูกประกาศลงบนเว็บไซต์ http://www.algaescrubber.net/Post5.jpg
ความต้องการของผู้ผลิต
สามารถใช้งานได้กับ DIY ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยาก) และ ตัวแทนขาย DIY มูลค่า 5 ดอลล่าห์สหรัฐ
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปในประเ ทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือต้านสิทธิบัตรในทุ กประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าพิเศษในทุกประเท ศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไปในทุกประเ ทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไป การผลิต การจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องบำบัดน้ำชนิดแขวนกับบับเบิ้ลรีมูฟเวอร์ “Hang On Back (HOB) With Bubble Remover”
ถูกประกาศลงบนเว็บไซต์ http://www.algaescrubber.net/P6.jpg
ความต้องการของผู้ผลิต
สามารถใช้งานได้กับ DIY ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยาก) และ ตัวแทนขาย DIY มูลค่า 5 ดอลล่าห์สหรัฐ
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปในประเ ทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือต้านสิทธิบัตรในทุ กประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าพิเศษในทุกประเท ศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไปในทุกประเ ทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไป การผลิต การจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

Technology #2, Embodiment #1
เหมาะสำหรับบ่อน้ำจริงเท่านั้น (ข้างล่างตู้ปลา) ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำโดยเว้นระยะห่างให้มากเท่ากั บการขัดน้ำตกปกติ หรือน้อยกว่า
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปในประเ ทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือต้านสิทธิบัตรในทุ กประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าพิเศษในทุกประเท ศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไปในทุกประเ ทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไป การผลิต การจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

Technology #2, Embodiment #2
เหมาะสำหรับบ่อน้ำจริงเท่านั้น (ข้างล่างตู้ปลา) ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำโดยเว้นระยะห่างให้มากเท่ากั บการขัดน้ำตกปกติ หรือน้อยกว่า
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปในประเ ทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือต้านสิทธิบัตรในทุ กประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าพิเศษในทุกประเท ศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไปในทุกประเ ทศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไป การผลิต การจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

Technology #2, Embodiment #3
เหมาะสำหรับบ่อน้ำจริงเท่านั้น (ข้างล่างตู้ปลา) ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำโดยเว้นระยะห่างให้มากเท่ากั บการขัดน้ำตกปกติ หรือน้อยกว่า
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปในประเ ทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือต้านสิทธิบัตรในทุ กประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าพิเศษในทุกประเท ศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไปในทุกประเ ทศยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไป การผลิต การจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

Technology #2, Embodiment #4
เหมาะสำหรับบ่อน้ำจริงเท่านั้น (ข้างล่างตู้ปลา) ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำโดยเว้นระยะห่างให้มากเท่ากั บการขัดน้ำตกปกติ หรือน้อยกว่า
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปในประเ ทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือต้านสิทธิบัตรในทุ กประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าพิเศษในทุกประเท ศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไปในทุกประเ ทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไป การผลิต การจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

Technology #8, Embodiment #1
การควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันดับแรกสำหรับเครื่องมือกำจัดสาหร่าย น้ำตก และการไหลย้อนกลับ ดีเยี่ยมสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ผลิต ถ้ามีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี โดยเฉพาะการควบคุมในหน่วยย่อยซึ่งไม่เหมาะสำหรั บ DIY และตัวแทนจำหน่าย DIY โดยเหมาะสำหรับผู้ผลิตเท่านั้น กระบวนการดูแลตรวจสอบของเครื่องมือกำจัดสาหร่ายปรับเ ปลี่ยนตามสภาพเวลาจริง เพื่อการกรองสูงสุด
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบพิเศษในทุกปร ะเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปในประเ ทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือต้านสิทธิบัตรในทุ กประเทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าพิเศษในทุกประเท ศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไปในทุกประเ ทศ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถใช้งานได้กับใบอนุญาตตราสินค้าทั่วไป การผลิต การจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับคำถามเพิ่มเติมโปรดเริ่มต้นในหัวข้อใหม่